Bli med på laget!

Bli medlem av Herredshusets Venner.

Foreningens formål er å arbeide for å bevare, restaurere og utnytte Herredshuset til allmennhetens beste. Vi arrangerer konserter og hyggearrangementer, flere i samarbeid med Ullensaker kulturhus og noen i samarbeid med andre foreninger. Som medlem av Herredshusets venner bidrar du til å verne om Ullensakers storstue og kulturskatt, og du bidrar til liv og inventar i huset. Herredshuset eies av Stiftelsen Herredshuset og er avhengig av økonomisk støtte, frivillig innsats og dugnadsarbeid.

Meld deg inn!

Årskontingent kr 400,-

Betal til konto nr 1645 15 07331 eller Vipps 76817, Husk navn og ditt mobilnr.

Om Herredshuset.

Det ble reist som en gedigen tømmerbygning i nasjonalromantisk dragestil for
Ullensaker kommuneadministrasjonen midt i Jessheim i 1901. Herfra drev kommunen sin virksomhet fram til 1967, da det nye rådhuset sto ferdig. Huset ble brukt som fest- og selskapslokaler.
I årene 1987 – 1998 ble huset tatt i bruk av helse- og sosialetaten, og kommunens storstue forsvant. Savnet ble stort, og i 2002 satte Ullensaker kommune ved ordfører Turid Smestad Jakobsen i gang en interessegruppe for et intenst restaurerings- og moderniseringsarbeid. Takket være en enorm dugnadsinnsats kunne Stiftelsen Herredshuset og Herredshusets Venner høsten 2003, åpne dørene igjen til innbyggernes store glede.
Herredshusets Venner har omtrent 300 medlemmer.

Kjøp din egen stol!

Mange firmaer og enkeltpersoner har allerede gjort det! Det er fortsatt stoler igjen, en av stolene kan bli DIN eller din GAVE. For kr 2.000,- kan du få navn/firmanavn inngravert på et messingskilt festet på en stol som står på Herredshuset.
Bruk gjerne KONTAKT menyen på hjemmesiden som din bestilling – vi tar kontakt og avtaler videre. En hyggelig og unik gave fra din bedrift eller til noen som har flyttet ut og vil ha eierskap til vår historie her på Jessheim.

Du kan også melde deg inn her og vi bekrefter/sender betalingsinfo.: