Stiftelsen har fått egen e-post adresse.

Vi har opprettet egen e-post adresse for stiftelsen Ullensaker Herredshus.

Bruk stiftelsen@herredshusetsvenner.no